Vergi, Harç ve Cezalar

Vergi, Harç ve Cezalar

Bu lanet örgütün bir zamanlar işlettiği okul görünümlü hücre evini okul olduğu sanrısı ile boyayıp, geçici süre çalışıp defolup gitmiştir. Böylesi durumlarda örnekteki işçiyi; suçlu, kusurlu kabul eden hukukçular da mevzu bahis lanet örgütlerin üyelerinden farksızdır gözümde. Kanunun ilk maddesinin ilk cümlesinde belirtilen tehdit fiili şikayete tabii değilken ikinci cümlede belirtilen ve bahis tehdit olarak kabul edilen  suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikayeti üzerine yapılır. Şikayet olmadığı müddetçe herhangi bir işlem yapılamaz. Ayrıca şikayet sonrası soruşturmanın başlaması halinde şikayetten feragat ile dava düşmektedir. En sık kuruntu yapılan idari para cezaları türleri “fuhuş, kumar, kimlik bildirmeme” sebeplerinden ileri gelmektedir. Hemen hemen hepsinin hukuki etkisi ilk etapta benzerdir. Ancak sürekli tekrarlanması durumunda farklı etkiler doğuracaktır.

Ancak uygulama ne yazık ki yine teori ile örtüşmemektedir. Eğer ki söz konusu savcılık soruşturması terör suçları ile ilintili ile işiniz sekteye uğrayacaktır. İstihbarat kuruluşları gerek güvenlik soruşturmanız-arşiv araştırmanız sırasında gerekse daha öncesinde iletişiminizi CMK 135 dışındaki yöntemle “önleme istihbaratı” kapsamında dinleyip depolayabilir. Eğer ki bu konuşmalarda toplum ve devletimiz nazarında tehdit teşkil edecek kelamlar var ise yine yukarıda yönetmeliğin 11. Maddesinde bahsi geçen araştırılacak hususlar saptanmış ise pek tabi değerlendirme komisyonuna bu telefon konuşması metni veya ses kaydı iletilebilir. Ancak bunun gerçekten çok ama çok düşük ihtimal olduğunu söylemek isterim. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlar düşünüldüğünde e-mail ile, sosyal medya ve arkadaşlık bahsegel.com giriş aracılığıyla, telefonla, sms ile, telefonda yer alan whatsapp, message me benzeri uygulamalarla, skype vb. Ancak bu noktada adli sicil ve arşiv kaydının bir süre sonra silinecek olması sizi kurtaracaktır. Yani eğer ceza ertlemesi aldıysanız her şey için geç değil.

Bu aşamada Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Yapılacaklar-Şartları Neler? Konulu yazımıza göz atarsanız kafanızdaki sorulara bir nebze de olsa cevap bulabilmeniz mümkün olacaktır. Eğer bir hata yapıp ot, bonzai, hap içtiyseniz yüksek ihtimalle güvenlik soruşturmanız olumsuz neticelenecek. Ayrıca zaten 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması Kanunun’da nelere bakılacağı çok net yazılmış durumdadır. Bu bakılacak materyaller arasında hukuk dava dosyaları hiçbir şekilde yoktur. Gerek Anaysa’da gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesin’de din, dil, ırk ve renk ayrımı yapılmaksızın herkesin yasalar önünde eşit olduğu güvence altına alınmıştır. Yani isterseniz düşman devletin vatandaşlarının çoğunluğunu oluşturan ırktan olun eğer ki o düşman devlet ile sakıncalı bir irtibatınız yok ise hiçbir sıkıntı yok demektir. Mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir. İyi haber ise olumsuz gelecek olsa da dava ile geri dönme şansınız var.

Neticede bu kabahati işlediğinizi dair kamu görevlileri, komiserler, zabıtalar ya da diğer kolluk kuvvetleri; düzenlemiş oldukları tutanaklara imza atmak suretiyle şahit olmaktadırlar. Arkadaşlar dua edelim de istihbarat kuruluşları telefonlarımızın ekranlarını da izlemiyordur. Aksi halde çoğu kişiyi cinsel şeyler yapmaktan (böyle acemice yazdım çünkü aynen böyle aratmışsınız yüce Google’da) fişleyebilirler. Son çalışılan iş yeri FETÖ’ye ya da başkaca diğer zararlı örgütlerin yönetiminde ise buralarda çalışan kişilerin halihazırda devlet memuru olabilmeleri çok zor. Zaten bu iş yerlerinde üst kademede çalışanların ezici çoğunluğu bu millete eziyet eden, zulmeden, ayrımcılık ve iltizamda, adam kayırmada çığır açan, hukuksuzlukta zirveleri zorlayan insan müsveddelerinden oluşuyor.

–Sebeplere geçmeden önce güvenlik soruşturmam-arşiv araştırmam olumsuz çıktı diyenler için hazırladığımız şu kapsamlı rehberi yeni sekmede açın kenarda dursun. Bu yazıya göz attıktan sonra ona da bakarsınız.–  Yine aynı şekilde “güvenlik soruşturmasında neye bakılır? ” diyenler için de harika bir kaynak olarak yol gösterici rehber olarak bu yazımızı referans alabilirsiniz. Bir önceki ceza hukuku makalemiz olan İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu ve Ceza Davası nda Türk Ceza Kanunu bakımından hakaret suçu, internet aracılığıyla hakaret, hakaret suçunun ispatı ve ceza davasında yargılama bakımından bilgiler yer almaktadır. Çünkü WhatsApp uçtan uça şifreleme kullanıyor ve depolama alanlarında yazışmaları muhafaza etmiyor.

  • Ayrıca basın yolu ile işlenmişse ilgili kurumun merkezi de bu davayı görmeye yetkilidir.
  • Bu bakılacak materyaller arasında hukuk dava dosyaları hiçbir şekilde yoktur.

Çocuk iken yani henüz 18 yaşından küçük iken işlenilen suçların ne güvenlik soruşturmasına ne de bir başka mecrada hakkınızda bir hüküm, yargı, karar alınması üzere kullanılması hukuka uygun OLMAYACAKTIR. Çünkü gerek Çocuk Koruma Kanunu gerekse Adli Sicil Kanunu ve birtakım uluslararası sözleşmeler sebebiyle böylesi bir hareket adil olmayacaktır. Siz de mesela çocuk iken hırsızlık suçu işlediğiniz için güvenlik soruşturmasından-arşiv araştırmasından elendiyseniz dava açma hakkınızın olduğunu ifade etmek isterim. 18 Yaş Altı Sicil Kaydı Güvenlik Soruşturmasında Çıkar Mı? Memnu Hak İadesi Süreci başlıklı şu yazımız; uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan “adli sicil” kaynaklı elenmelere yönelik dava prosedürü ve sonrasında memuriyet süreci için yapılacakları” anlatmaktadır. Arkadaşlar şunu asla unutmayın çocuk toplumdaki en savunmasız ve en masum birey olduğu kadar aynı zamanda en çok hata yapma potansiyeline sahip bireydir. Kimliğinin oluşma sürecinde onun hataları ve hatalardan çıkardığı dersler ve pişmanlıklar büyük rol oynamaktadır. Kişiyi sırf çocuk yaşta bir suç işledi diye bir ömür memuriyetten men etmek hem vicdanen hem de uluslarası alanda kabul gören 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen “Çocuk haklarına dair sözleşmesine” aykırıdır. Çocuk; bizim hukuk sistemimizde de hem Anayasa hem de özel 5395 sayılı ve 2005 tarihinde kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu uyarınca korunmaktadır. HAGB ve güvenlik soruşturması konusunda 2500 kelimeyi geçkin bir çalışmam da mevcut linkte tıklayıp göz atabilirsiniz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ise tehdidi kişinin kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahsedilmesi suç kapsamında değerlendirilmiştir. Yukarıda KYOK (takipsizlik) kararı ve güvenlik soruşturması bölümünde dediklerim burada da aynen geçerlidir. Siz soruşturma devam ettiği müddetçe teoride halen masum sayılırsınız. Sonuçta kimselerin yapmak istemediği, işçi bulmanın zor olduğu hademelik, temizlikçilik, tuvalet bakımı, onarım gibi işler FETÖ üyesi olup da örgütte bulunmanın semeresini yiyen kişilerin yapacağı işler olması ihtimali düşük gibi geliyor bana. Elbette bu benim yorumum, açıkçası ben işin ceza hukuku boyutuyla da çok ilgilenmiyorum burada. Suçlu ya da değil; bunların takdiri ceza hakimlerinde ve savcılarda olacaktır. Maddesinde yer alan “suç ve cezaların şahsiliği” ilkesi idarenin takdir yetkisini kullanarak yaptığı bu işlemleri yönünden ihlal edilmiş sayılmayacaktır” şeklinde bir görüş de beyan edilmektedir. Görüleceği üzere adli sicil kaydının silinmesi öyle çok da zor değil. Cezanın tamamlanması üzerine verilecek dilekçeler ile diğer şartlar da gerçekleşti ise silinmektedir. Ancak arşiv kayıtları ne yazık ki 80 yıla kadar saklanabiliyor.

Bu yukarıdaki mesele tillahına kadar, başından sonuna kadar tartışmalı arkadaşlar. Yani ben derim A; Ahmet der B ve her ikisi de doğru kabul edilebilir. Bencilce, egoistçe ve ahlaksızca daha da ötesi köhnemiş bir ideolojidir. Şu güne kadar gördüğüm çoğu işe yaramaz, parazit, asalak, amacı olmayan canlılar ne yazık ki bireycilerdi. (kollektivist olmaktan bahsediyorum)… Ne bireyci olun ne de sürünün bir ferdi. Gerekirse sokaklarda, Starbucks’larda yatın, ucuz ve kalitesiz hotellerde konaklayın ama yine de kendinizi buralara kaptırmayın, esir etmeyin, köle olarak tahsis ettirmeyin. Çünkü ülkemiz gündeminden de görebileceğiniz üzere bugün değil ise bile yarın öbür gün bunun acısı çıkabilir. Tabii ki bu sorunuza en iyi cevabı; dava açtıktan sonra tebligatlar, müzekkereler ve incelemeler için gereken ortalama 6 aylık bir yargılama süresi geçtikten sonra alabileceksiniz. Elbette o aşamaya kadar kafayı yememeniz için ihtimalleri buraya sıralıyorum ve inceliyorum. Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.

Ancak layıkıyla yapılamayan bir yargılama nedeniyle; yani muhakeme süreci muallakta olan hüküm söz konusu olması sebebiyle sizin hakkınızda kesin, net, her tür şüpheden ari bir kanaat oluşmasına yetmeyecektir. Eğer bulunulan ilçede FETÖ’cülerin okulu dışında okul var iken bile bile isteyerek bu okulları tercih ettiyseniz güvenlik soruşturmanızda sıkıntı çıkması ihtimali yüksek olacaktır. Bu kısımda belirtmek gerekir ki “memnu hakların iadesi” kararı “silinme kararı” kadar güçlü olmayacaktır. Bu konu hakkında diyebileceğim tek şey “teori ile pratik çatışmasıdır“. Teoride yani yürürlülükteki yönetmeliklerde GS’nizi etkilemesi gerektiği yönünde bir çıkarım yapabiliriz. Çünkü hakkınızda verilen idari cezalar, yaptırımlar bir kabahat işlediğinize delalettir. Böye bir şey başınıza gelebilir lakin sakın ağır depresyonlara girmeyin. Çünkü böyle bir idari işlemin hukuken geçerli olabilecek en ufak bir yanı yok ve idare mahkemesine açacağınız iptal davası ile hukuken maruz kaldığınız haksızlık geri alınabilir, telafi edilebilir, idari işlem iptal edilebilir. İnsanların üstünü içinde bulunduğu çirkin ortama dayanarak hemenecik çizmenin, onları bir çırpıda “sakıncalı ilan etmenin” doğru olmadığını belirtmek için yazıyorum bunları. Aynı Danıştay’ın suç ve cezaların şahsiliğinin ihlal edildiği yönünde kararları da bulunmaktadır bu konuda.

Uzman çavuş, jandarma uzman erbaş, astsubay, sözleşmeli er güvenlik soruşturmasından elenip davayı kazananlarla  ilgili güncel örnek kararlara linkten ulaşabilirsiniz. 2021 yılı için olumsuz çıkanlara ve kazananlara ilişkin moral düzeltici örnekler görebilirsiniz. Bana sorarsanız kişinin içinde bulunduğu ortam, ailesi, çevresi önemli olsa da tek başına kişinin üzerini çizmeye yetecek kadar güçlü bir faktör olmamalıdır. Yani mesela adamın babası kaçakçıdır ve kendisi de kaçakçılık yapmıştır, bunu doğrular sabıkası vardır işte o vakit kişinin içinde bulunduğu ortam da güvenlik soruşturmasının reddedilmesinde etkin rol oynayabilmesi lazımdır. Basit yargılama usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 251. Kanuna göre asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan üst sınır 2 yıl ve altında olanların yargılaması basit usulde yapılabilir. Tehdit suçunun basit hali olan ilk fıkrası basit yargılama usulü kapsamında kalmaktadır. Bu nedenle asliye ceza mahkemesi basit tehdit suçunu basit yargılama usulü ile yürütebilir. Kanun silahla işlenen tehdit suçunu ayrı bir fıkrada değerlendirmiştir. Buna göre tehdit suçunun silahla işlenmesi halinde verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar çıkmaktadır. Ancak evet, şikayet edildiğiniz andan itibaren;  öfkeli ve başarısızlıklarını, yetersizliklerini günah keçilerinden çıkarmak isteyen sıradan insanların gözünde suçlusunuzdur. Lakin gerçek hukukçuların ve hakikatin gözünde siz hala masum bir vatandaşsınız.